ivm aftrekbaarheid van je wagen:

-elektrische wagen 100% aftrekbaar, zeker tot 2028, daarna nog geen klare kijk

-lichte vracht 100% aftrekbaar, zal blijven

-hybride of brandstofmotor voor een bijberoep tem 2027 25% aftrekbaar, vanaf 2028 niet meer aftrekbaar

-hybride of brandstofmotor voor een hoofdberoep 2025: 75%; 2026: 50%; 2027: 25%, 2028: 0%

Opletten voor wagens met een brandstofmotor aangeschaft vanaf 2026, is er een aftrekverbod.

 

diepgaande hervorming flexi-jobstelsel vanaf 2024:

*het maximuminkomen op jaarbasis uit een flexi-job is vanaf 01.01.24 beperkt tot 12000€, onder de 12000€ is de inkomst belastingvrij, boven de 12000€ wordt je belast zoals je belast wordt op je normale wedde, opgelet dit is voor niet-gepensioneerden

*je mag geen arbeidsovereenkomst meer hebben bij je flexi-werkgever

*de patronale sociale zekerheidsbijdrage gaat van 25% naar 28%

*de loonbarema's van de betrokken sector moeten worden nageleefd, uitzondering is de horeca

 

Opgelet verhuur je, dan zal je vanaf aanslagjaar 2024, dus vanaf heden, moeten aangeven in een verplichte bijlage, bij je belastingaangifte: wat verhuur je maw info over het onroerend goed (oa adres), wat is de huurprijs, wat zijn de huurvoordelen, de identiteit van de huurder, dus best kopie van huurcontract in bijlage steken van je personenbelasting vanaf 2024.

 

elektronisch factureren verplicht vanaf 01.01.2026, Pbam gaat in april 2024 aan elk van haar klanten een link en een programma bezorgen om aan deze vereiste te voldoen, dit zal gebeuren tijdens een event met de nodige uitleg van de firma van het boekhoudprogramma zelf

 

vanaf 01.07.22 is iedere zelfstandige verplicht om één elektronische betaalwijze aan te bieden aan de klant, bijvoorbeeld Payconiq, cash geld is ook nog toegestaan maar als de klant verzoekt om elektronisch te betalen, mag dit niet geweigerd worden en dient de mogelijkheid te bestaan, hiervoor ontvingen jullie reeds mail dd 10.07.22

 

E-box: als je een mail krijgt dat je berichten hebt in je E-box, negeer dit aub niet en ga zeker consulteren waarover het bericht in kwestie gaat, want bijna alle overheidsinstanties werken tegenwoordig via deze weg, let op: eens je E-box geactiveerd krijg je je overheidsberichten enkel nog via deze weg

Is je E-box nog niet geactiveerd, check dan regelmatig via Myminfin, tabblad documenten of je niks van overheidswege hebt ontvangen

 

Opgelet: IT komt niet in aanmerking voor auteursrecht, ook niet als je zelf een programma schrijft voor een klant, vroeger was dit wel het geval maar in de nieuwe wetgeving omtrent auteursrecht dus niet meer

 

Rappel: verstuur je een rappel of herinnering, dan mag je bij de eerste rappel geen kosten aanrekenen, dit mag pas vanaf de tweede herinnering